Høyt inntak av salt øker blodtrykket

Helsedirektoratet har utarbeidet en tiltaksplan for saltreduksjon, hvor et av tiltakene er Saltpartnerskapet som ble signert i oktober 2015. Gjennom deltakelse i Saltpartnerskapet, har Mills DA iverksatt en ny handlingsplan for å redusere innholdet av salt i våre eksisterende produkter ytterligere, og lansere produkter med saltinnhold i henhold til saltmålene.

Arbeidet med å redusere saltinnholdet ble ytterligere formalisert gjennom intensjonsavtalen, som ble signert i desember 2016. Her tar Mills DA sammen med helsemyndighetene, næringsorganisasjonene, dagligvarebransjen og andre produsenter av mat og drikke et forpliktende grep om å gjøre dagligvarer sunnere. Det er kjent at nordmenn har et høyere inntak av salt enn det som er anbefalt. Dette gir store helseutfordringer. Å redusere inntaket av salt er et kostnadseffektivt tiltak for folkehelsen.

For høyt inntak av salt øker blodtrykket, som igjen øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Kroppen trenger noen få gram salt per dag, men i Norge antas vi å ha gjennomsnittlig inntak på 10 g salt per dag, forteller Marte Gjeitung Byfuglien, Helse- og ernæringssjef i Mills. Helsedirektoratet har som mål at vi skal redusere vårt inntak av salt ned til 8 gram per dag innen 2021. Inntaket var på 10 gram i 2010, mesteparten av saltet kommer fra industrielt fremstilt mat.