Mills AS har helt siden tidlig 1990-tallet hatt samarbeid med norske forskningsinstitusjoner for å få økt kunnskap om hvordan maten påvirker helsen vår og for å utvikle sunne produkter.

De første prosjektene var i samarbeid med Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Akershus (nå OsloMet), og ledet frem til en fettsammensetning med optimal effekt på kolesterolet. Dette er viktig fordi høyt kolesterolnivå i blodet er en av de viktigste risikofaktorene for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Denne fettsammensetningen benyttes i Vita hjertego’ produktene, og det kan gjennom flere kostforsøk dokumenteres at produktene fra Vita hjertego’ derfor er gunstige for kolesterolet . Den største effekten får du ved å bytte ut produkter med mye mettet fett med Vita hjertego’.

En av de største folkehelseutfordringene i Norge i dag er livsstilssykdommer, som hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og kreft. Disse sykdommene påvirkes i stor grad av kostholdet vårt, i tillegg til fysisk aktivitet, røykevaner og arv, og det er derfor viktig å få mer kunnskap om hvordan vi gjennom kostholdet kan bidra til bedret folkehelse.