Årlige klimautslipp per score

Her er resultatene fra Mills` klimaregnskap for 2020 og utviklingen fra 2019. Disse resultatene vil være vår baseline for måling av fremtidig utvikling.

Vi har valgt å inkludere avfall, transport, tjenestereiser, råvarer og emballasje under Scope 3.

Klimagassutslipp

Totalt utslipp = 85 644 tCO2e.

 • Transport 0,0%
 • Stasjonær forbrenning 1,8%
 • Kjølegasser 0,1%
 • Elektrisitet 1,4%
 • Fjernvarme/kjøling Nordiske lok 0,0%
 • Nedstrøms transport og distribusjon 1,1%
 • Avfall 0,3%
 • Brensel- og energirelaterte aktiviteter 1,1%
 • Tjenestereiser 0,2%
 • Packaging 12,2 %
 • Oppstrøms transport og distribusjon 2,4%
 • Resirkulering av solgte produkter 0,7%
 • Raw material 78,7%

Hvordan kartlegger vi klimaavvtrykket?

 

Direktør for bærekraft og samfunnskontakt i Mills, Emilie Olderskog.

 

Les intervju med bærekraftkontakt Emilie om vår klimaambisjon her.