Samarbeid med organisasjoner

I tillegg til dialog og samarbeid med våre leverandører og kunder, deltar vi i mange eksterne miljøer og organisasjoner som bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Vi samarbeider med følgende organisasjoner:

 

  • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL): en medlemsbasert og ideell helseorganisasjon som tilbyr behandling og helsetjenester.
  • Framtiden i våre hender: blant Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjoner med mål om global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer
  • Visit Løkka: Grünerløkka kultur- og næringsforening som jobber for økt byliv og at flest mulig mennesker bruker og besøker Grünerløkka
  • Grünerløkka gårdeierforening: Ivaretar og videreutvikler Grünerløkka som opplevelse
  • TV-aksjonen mot plast i havet sammen med WWF

 

 

 

Mills er stolte og aktive medlemmer av

  • Etisk handel Norge: en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel med formålet om å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder
  • FNs Global Compact: verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft
  • Sedex: verdens ledende etiske handelsmedlemskapsorganiasjon som samarbeider med bedrifter for å forbedre arbeidsforholdene i globale leverandørkjeder.
  • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO): Mat og drikke, vekst og innovasjonsutvalget, Matpolitiske Utvalg, APU, næringspolitisk utvalg, HR-Nettverk
  • Myndighetenes intensjonsavtaler for redusert matsvinn og et sunnere kosthold