Bærekraftrapport 2022

Mills produserer noen av landets mest kjente produkter, med merkevarer som Mills, Vita hjertego’, Delikat, Plantego’, Soft Flora og Melange. Vi jobber målrettet mot en bærekraftig forretningsmodell, og her kan du se hvilke tiltak vi gjorde i året som gikk.

Velkommen til Bærekraftrapporten 2022

Takk for at du klikket deg inn! Her finner du mye interessant lesing.

Bra for deg, bra for kloden

God, sunn og mer klimavennlig mat er våre viktigste prioriteter. Vi erkjenner klart og tydelig vårt ansvar for å bidra til en mer bærekraftig planet. Skal vi gjøre endringer, må de være målbare. Derfor tok vi for fem år siden beslutningen om å sette tydelige bærekraftmål og å være transparente om hvordan vi ligger an i vår årlige bærekraftrapport.

2022 har vært et begivenhetsrikt år på vår vei mot lavere klimautslipp. Nå har vi god kontroll på egen virksomhet, med netto null CO₂-utslipp i våre fabrikker. Vi har også i større grad rettet oppmerksomheten mot våre leverandører. Å overvåke, utvikle og støtte verdikjeden i arbeidet med å kutte utslipp gir det største potensialet for CO₂-reduksjon. Arbeidet er godt i gang. Det er komplekst og tar tid, men vi kan allerede se positiv effekt.

Høydepunkter fra 2022:

  1. Ni prosent reduksjon i samlede klimautslipp.
  2. Overgang til 100 prosent resirkulert aluminium i alle tuber.
  3. Kommunisert krav til alle leverandører om å sette Science based targets (SBTi)-validerte klimamål innen 2025.

Jeg er veldig stolt av fremgangen vi har gjort, og den profesjonalitet, lidenskap og vilje til forbedringer som hele Mills-teamet legger i arbeidet.

Rapporten inneholder også oversikt over tiltak vi gjør for å skape et trygt og dynamisk arbeidsmiljø, hvor alle trives og opplever utvikling. Dette er viktig for Mills.

Kos deg med rapporten! Jeg oppfordrer deg til å bruke tid på å navigere gjennom nettsiden ved å bruke sidemenyen. Gi oss gjerne tilbakemelding eller still spørsmål til bærekraftsdirektør Emilie Olderskog.

Vennlig hilsen
Chris Samways,
Administrerende direktør i Mills AS

Chris Samways er adm. dir. i Mills AS

Nye Mills-tuber sparer miljøet for 3500 tonn CO2

Fra mai 2022 består alle Mills-tuber av 100 prosent resirkulert aluminium. Det betyr redusert klimaavtrykk for 21 millioner tuber i året.

Dette gjelder for alle tubene Mills produserer: Mills kaviar, Polarkaviar, Kaviarmix, Majones og Remulade, samt majones fra Vita hjertego’.

Ved å endre fra aluminium som utvinnes for første gang til resirkulert aluminium reduserer Mills-tubene klimagassutslippet med 74 prosent årlig. Dette tilsvarer over 3500 tonn med CO2 eller 272 runder rundt ekvator med bensinbil.

Dette er Mills

404
Ansatte
3
Fabrikker
143
millioner solgte produkter i året

Høydepunkt i 2022

  • 9 prosent reduksjon i samlede klimautslipp
  • Lansert 4 nye produkter som representerer sunnere og mer klimavennlige alternativer.
  • Overgang til 100 prosent resirkulert aluminium i alle tuber (klimautslipp fra emballasje redusert med 40 prosent etter lanseringen i mai 2022).
  • 11 prosent reduksjon i antall forbrukerklager (sett mot 2021).
  • Kommunisert krav om å sette Science based targets (SBTi)-validerte klimamål innen 2025 til leverandører, samt kartlegging av dagens status.

Et mer bærekraftig Mills

Vi erkjenner problemet og er enige om løsningene

Emilie Olderskog, bærekraftsdirektør i MillsEmilie Olderskog er bærekraftsdirektør i Mills

Mills vant DLFs Bærekraftpris 2022

Under Dagligvareleverandørenes forenings (DLF) høstmøte stakk Mills AS av med bærekraftprisen 2022.

DLFs nær 100 medlemsbedrifter står for omlag 95 prosent av omsetningen av merkevarer i norske dagligvarebutikker, kiosker, bensinstasjoner, restauranter og annen storhusholdning.

I juryens begrunnelse står det blant annet:

«Vinneren dokumenterer meget solide resultater, til inspirasjon for andre. De oppfordrer til bransjesamarbeid, og involverer forbruker gjennom kampanjer og merking av emballasjen. De har gjennomført LCA-analyser på produkter i alle sine kategorier, og kunne i 2021 dokumentere 91% reduksjon i årlige klimautslipp».

Nordmenn digger Mills!

På Kantars omdømmemåling som ble presentert i mai 2022, klatret Mills fra en 14. plass til 4. plass, bare bak Vinmonopolet, Volvo og Tine. 86 prosent av de spurte sier at de har høy tillit til Mills og at Mills er å stole på i det lange løp.

Sentralt for Mills gode omdømme er at folk oppfatter at vi er gode på å holde det vi lover og at Mills tilbyr produkter som folk har bruk for.

I en undersøkelse gjennomført av Kantar for Mills AS høsten 2022 svarer 84 prosent at de har et bra, svært bra eller usedvanlig bra inntrykk av Mills. På spørsmål om hva som er viktig ved valg av matvareselskap, svarer respondentene mattrygghet, kvalitetsmat og at «produktene som tilbys passer meg». Hele 83 prosent sier de har tillit til at Mills leverer trygg mat.

Vinnere av Mills’ Bærekraftpris 2022

Årets bærekraftpris gikk til gjengen ved fabrikken i Fredrikstad som har klart å kutte direkte utslipp med 50 prosent! Oljekjelen ble byttet ut med en el-kjele som går på grønn strøm. Prosjektet har vært den største årsaken til at Mills totalt sett har oppnådd 92 prosent reduksjon i klimautslipp.

I tillegg fikk to andre prosjekt hederlig omtale:

  • Første utmerkelse går til gjennomføringen av livssyklusanalyser som har bidratt til å gi et bevisst forhold til våre produkters totale klimaavtrykk, og satt Mills i en unik posisjon til å iverksette målrettede tiltak direkte spisset inn mot områdene med størst negativ påvirkning.
  • Andre utmerkelse går til våre emballasjeeksperter, som har kommet med en rekke nye smarte emballasjeløsninger som er bedre for klima, men samtidig tar godt vare på maten.

Vi heier på nysgjerrige ansatte som tar tak i og gjør en forskjell!

Millsere rydder i nærområdet

Gjennom året har det blitt gjennomført ryddeaksjoner i både Fredrikstad, Drammen og på Grünerløkka i Oslo. Mills er medlemmer av Hold Norge Rent og vi er glade for å kunne bidra i nærmiljøene våre. Aksjonene har blitt tatt godt i mot av forbipasserende vi har møtt på vår vei.

Lokale stjerner på Grünerløkka og i Gamlebyen

I 2021 ble Løkka-beboere overrasket da en i utgangspunktet anonym giver lovte bort en stor pengesum gjennom kampanjen 100000tips. Fire serveringssteder og én butikk fikk til sammen 200 000 kr i en tid hvor nedstengningen skapte stor bekymring for næringslivet.

I 2022 videreførte Mills støtten til lokalt næringsliv gjennom kampanjen «Lokal stjerne». Via instagramkontoen @lokalstjerne tok vi i mot nominasjoner til lokale favoritter på Grünerløkka i Oslo og i Gamlebyen i Fredrikstad.

Det var til slutt blomster- og interiørbutikken Carousel og Snippen Pizza som ble kåret i Oslo, mens Galleriet Vinbar i Fredrikstad stakk av med stjerne og utviklingsstipend fra Mills.

Lokal stjerne