GRI-rammeverket er utviklet etter forhandlinger mellom ulike grupper – næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og forskningsmiljøer. Norske myndigheter har i mange år støttet GRIs arbeid med å utvikle felles internasjonale standarder for samfunnsansvarsrapportering, og anbefaler rapportering etter GRI. Mills’ rapport for 2022 benytter rammeverket til GRI/G4 (Core). Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvor i rapporten informasjon for de ulike rapporteringspunktene er å finne.

GRI-indikatorForklaringHenvisning
Arbeidsforhold102-41Tariffavtaler Om organisasjonen
Bærekraftige leverandørkjeder103-2Hvordan konsernet jobber med temaetEtikk og miljø i leverandørkjeden
Dialog med interessenter102-12Eksterne tiltak Samarbeid
102-13Medlemskap av foreningerSamarbeid
102-29Identifisere og styre økonomiske, miljømessige og sosial påvirkningSamarbeid
102-37Interessenters involvering i avlønningOm organisasjonen
Eierstyring102-07Organisasjonens størrelseOm organisasjonen
Mangfold og like muligheter405-1Mangfold i styringsorganer og blant ansatteAnsvarlig arbeidsgiver/
redegjørelsesplikten
405-2Forholdet mellom grunnlønn og godtgjørelse av kvinner i forhold til menn etter ansattkategoriAnsvarlig arbeidsgiver/
redegjørelsesplikten
403-9Arbeidsrelaterte skader Ansvarlig arbeidsgiver
Om rapporten102-46Rapportinnhold og avgrensningerOm rapporten
102-49Endringer i rapporteringOm rapporten
102-50Rapporteringsperiode Om rapporten
102-51Dato for siste rapport Om rapporten
102-52RapporteringssyklusOm rapporten
102-53Kontaktpunkt for spørsmål angående rapporten Om rapporten
102-54Rapportering i samsvar med GRI-standarder GRI-indikatorer i rapporten (this page)
102-55GRI indexGRI-indikatorer i rapporten (this page)
Organisasjonen102-1Organisasjonsnavn Om organisasjonen
102-2Aktiviteter, merkevarer, produkter og tjenesterOm organisasjonen
102-3Plassering av hovedkontorOm organisasjonen
102-4Plassering av driftssteder Om organisasjonen
102-5Eierskap og juridisk informasjon Om organisasjonen
102-8Informasjon om ansatte og andre arbeidstakere Om organisasjonen
Prioriteringer 102-15Nøkkelpåvirkning, risiko og muligheterEt mer bærekraftig Mills: Status
102-20Ledelsesansvar for økonomiske, miljømessige og sosiale temaerEt mer bærekraftig Mills: Status
Spesifikke tema302-4Energiforbruk i organisasjonenKlima og miljø
303-5Vannforbruk Klima og miljø
305-5Reduksjon av CO2-utslipp Klima og miljø
306-2Avfall, type Klima og miljø
Tilrettelegger for sirkulær økonomi 103-2Hvordan konsernet jobber med temaetEmballasje