Ikon: Bærekraftsmål 17 Samarbeid

FNs bærekraftmål nr. 17

For å lykkes med bærekraftmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Gjennom innovativ dialog og smart samarbeid med våre interessenter når vi våre og deres målsetninger raskere.

Felles løsning på problemer

Matproduksjon representerer en betydelig del av utfordringen når det gjelder klima, biologisk mangfold og helse. Matbransjen har en rekke felles mål. Hvis hver aktør skal finne sine egne løsninger på disse, risikerer man ineffektive prosesser og tiltak. ​

Årets resultater:

 • Dialog med alle dagligvarekunder rundt bærekrafttiltak og «Fremtidens handlekurv».
 • Tett oppfølging av leverandører for å påvirke positivt.
 • Mills har lederverv i DLF bærekraftnettverk, som samler 20 av de store merkevareleverandørene til norsk dagligvare.
 • Deltatt i relevante forskningsprosjekter.
 • Aktive medlemmer av Etisk handel Norge, UN Global Compact, NHO Mat & Drikke, Myndighetenes intensjonsavtaler, MSC, Sedex.
 • Benyttet hyppig som innleggsholder for å inspirere, innenfor og utenfor matbransjen.
 • Kontinuerlig dialog med dyrevernsorganisasjoner, MSC, Framtiden i våre hender og andre viktige interessenter.
 • Tett samarbeid med Matsentralen som henter overskuddsprodukter og råvarer og omfordeler til organisasjoner.
 • Bidratt inn til studentoppgaver og mottatt skolebesøk.
 • Delt data fra livssyklusanalyser med forskningsinstitusjoner og kunder

Fotball for alle

– Vi ser økning i antall spillere som sliter med å betale kontingenten. Det er bekymringsfullt, vi ønsker at alle som vil skal være med, sier leder i Grüner Fotball, Kirsti Gundersen.

Sammen med Mills har Grüner opprettet Millsfondet, og første innskudd ble overskuddet fra matprodusentens salg under Piknik i Parken.

Tanken bak fondet er at spillere kan søke om å få dekket sin kontingent. Mills og Grüner Fotball håper det vil bidra til at alle, også barn fra lavinntektsfamilier kan være med på lik linje med andre.

Vårt løfte innen 2025

 • Vi skal være foretrukket partner i bransjen med tanke på innovative prosjekter for et mer bærekraftig matsystem.
 • Hvert område i bærekraftstrategien skal være støttet opp av minimum ett strategisk partnerskap

Bruk håv i strandryddingen!

Mills støtter prosjektet Miljøhavn, som setter ut håver på mange norske brygger. Målet er å fjerne 10-12 tonn søppel i året.

Ansatte i Mills samlet til ryddedugnad på Grünerløkka under Hold Norge Rents aksjon i september.

Våre samarbeidspartnere

logo grønt punkt norge
logo fremtiden i våre hender
logo etisk handel norge
logo lhl
logo un global compact
logo sedex
logo msc-sertifisering for bærekraftig sjømat
logo norsus
logo norner
Nofima logo
matsentralen logo
Global shea Alliance logo
round table for responsible soy
european margarine association logo
fssc logo
logo hold norge rent