Ikon: Bærekraftsmål 8 Anstending arbeid og økonomisk vekst

FNs bærekraftmål nr. 8

Dette bærekraftsmålet handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Våre innkjøp har store ringvirkninger

Varer som norske bedrifter kjøper og selger kan være produsert under ulovlige eller ikke bærekraftige forhold som følge av for eksempel miljøkriminalitet, bruk av tvangsarbeid, barnearbeid, helseødeleggende arbeidsplasser eller lønn under fattigdomsgrensen. ​

I 2022 har vi kvalitetssikret våre interne rutiner og etablert ny kommunikasjon for å sikre at vi etterlever den nye Åpenhetsloven. Loven pålegger blant annet virksomhetene å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd – og sette inn tiltak der det er nødvendig. Dette har vært en del av våre rutiner i flere år.

Årlige rutiner for positiv leverandørpåvirkning:

 • Risikovurdering av alle leverandører av råvarer og emballasje, med tilhørende oppfølgingsplaner.
 • Vurdering av risiko knyttet til vann og avskoging.
 • Årsrapport til Etisk Handel Norge siden 2014. Denne fungerer også som rapportering ifbm Åpenhetsloven.
 • Tilbyr leverandører kompetanseutvikling, opplæring og tilgang til policies og prosesser.
 • Dialog med organisasjoner innen dyrevelferd, miljø og fiske for å sikre oppdatert kunnskap internt som gir oss mulighet til å stille gode spørsmål til våre leverandører.

Årets resultater

I 2022 har vi oppdatert vår prosess med risikovurderinger og oppfølging av høyrisikoleverandører. Vi har etablert et dashboard som viser risiko per kategori og land. Hver innkjøper har nå bedre overblikk over høyrisikoleverandører i sin portefølje og har laget konkrete planer for dialog og forbedringer.

Vi bruker systemet Sedex for enklere tilgang til mer detaljerte SMETA-revisjonsrapporter gjort av eksterne revisorer.

Når det gjelder klimareduksjoner har vi benyttet vår mulighet til å påvirke våre leverandører. I 2022 har vi kommunisert våre krav om å sette seg Science based targets (SBTi)-validerte klimamål innen 2025 til alle kontraherte leverandører. Vi har også gjort en kartlegging av dagens status hos leverandørene. Leverandører som står for 73% av CO2-utslipp fra råvarer og emballasje vi kjøper inn har satt seg SBTi-validerte klimamål.

Mål innen 2025

 • Alle leverandører av direkte varer er kontrollert og fulgt opp med hensyn til våre krav til etikk og miljø.
 • Våre viktigste leverandører av direkte og indirekte varer og tjenester
  risikokartlegges og følges opp.
 • Samarbeider kun med leverandører som tilfredsstiller våre minimumskrav
 • 15 prosent reduksjon i klimautslipp i leverandørleddet
Agurker som skal i Delikat sommersalat.

Våre tiltak i 2023

 • Leverandørgodkjenning og oppfølging innen etikk og miljø.
 • Implementere enhetlig Agra-prosess med tydelig ansvarsfordeling mellom konsernfunksjoner og selskapene for godkjenning, risikovurdering og oppfølging.
 • Gjennomføre risikoreduserende tiltak ihht. plan.
 • Etablere Agra høyrisikoleverandør handlingsplan 2024 for oppfølging og konkrete forbedringstiltak per selskap og kategori.
 • Klimareduserende tiltak: Gjennomføre tiltak vedtatt i selskapene.

Birgits familie har levert kål til Delikat italiensk salat i snart 60 år. Norsk kål er sunn, kortreist og ekstremt klimavennlig! Bli kjent med dem i filmen over.

Vårt løfte innen 2025

 • Alle våre leverandører kontrolleres og følges opp jevnlig.
 • Bidra til et mer bærekraftig landbruk og fiske, anstendige arbeidsforhold og god dyrevelferd i leverandørkjeden.

Jarle og Arne skaffer kvalitetsrogn til Mills

Jarle Andreassen (til venstre) driver Astrup Lofoten på Værøy. Sammen med fisker Arne Røstgård (til høyre) har han levert kvalitetsrogn av skrei til Mills i flere tiår. Astrup Lofoten er en av leverandørene som har fulgt oss i mange år, og leverer gode varer.

– Jeg er stolt av det yrket jeg har, og av å få være med å sørge for kvalitetsmat til så mange, sier Jarle.

Han føler seg heldig, som har tilgang på en av naturens fineste ressurser i havet utenfor Værøy.

– Hele samfunnet vårt er tuftet på fiske og råvarene fra havet. Den kalde temperaturen her er optimal for skreien.

Se video om Arne og Jarle under!

Jarle og Arne har levert skreirogn til Mills Kaviar i mange år. Her er de fotografert på kaia på Værøy i Lofoten.

Sertifisert Sjokao-kakao


Kakao er en høyrisikoråvare, med kjente utfordringer innen feks barnearbeid og avskoging.
Da Mills begynte å kjøpe inn kakao i forbindelse med lanseringen av Sjokao, var det viktig å finne en råvare som er sertifisert.
Valget falt på UTZ-sertifisert kakao.

UTZ er en merkeordning for rettferdig handel. For å bli UTZ-sertifisert, må produksjonen oppfylle krav til sosiale forhold (blant annet er barnearbeid forbudt), miljø og jordbruks- og bedriftspraksis. UTZ-sertifiserte produkter skal også kunne spores tilbake til produsenten.
(Kilde: Forbrukerrådet.no)

Brødskiver med ulike plantebaserte pålegg: Plantego' Sjokao, Plantego' Hummus og grønnsakspostei fra Vita hjertego'