Ikon: Bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

FNs bærekraftmål nr. 12

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden.

Årets resultater

 • Nedgang i totalt matsvinn med 37% fra 2015. Fra 2022 har vi brukt en strengere målemetode. Med opprinnelig rapportering ville total nedgang i matsvinn vært 50%.
 • Totalt i Mills har matsvinn økt med 9,1% fra 2021 til 2022, til tross for lavere produksjonsvolum. Dette skyldes i stor grad at renseanlegget til fabrikken i Fredrikstad renser avløpsvannet bedre og fanger opp mer produktrester. Dette betyr at vi sender mindre av dette videre til det kommunale avløpsanlegget, og med dette øker samtidig vår matsvinnfraksjon på såkalt slam.
 • I fabrikken vår i Drammen ble matsvinnet redusert med 8,8% fra 2021 til 2022. Alle avfallskategorier hadde reduksjon med unntak av slam. Målet er å få ned også denne kategorien i 2023.
 • Vi jobber med å forbedre produksjonsplaner, produsere mer om gangen og ha færre produktbytter for å redusere matsvinn.

Visste du at…
Vi har gitt over 1 million produkter til Matsentralen i 2022, i tillegg til økonomisk støtte. Matsentralen har merket stor pågang etter prisøkninger på mat. Bare i november 2022 delte landets matsentraler ut over 1,1 millioner måltider. 

Mål innen 2025

 • Matsvinn i fabrikk redusert 60 prosent fra vår baseline 2015, takket være innovativt samarbeid i verdikjeden.
 • Bidra til at kunder og forbrukere kaster mindre av våre produkter.
Pakking av Mills MAJO

Våre tiltak i 2023

 • Øke forståelsen internt for sammenhengene i arbeidet med matsvinn.
 • Reduksjonsmål 2023 er 4% sammenlignet med 2022.
 • Fortsette med veiemetode for måling av matsvinn, for sammenligning med historiske verdier.
 • Ta i bruk nytt dashboard for matsvinn i Agra.
 • Prognoseprosjekt i samarbeid med våre kunder for å få innsyn i verdikjeden og kartlegge logistikk for bedre samarbeid.
 • Tverrfaglig forbedrings-team matsvinn på en linje/prosess om gangen og dele erfaringer, slik som i artikkelen om fabrikken i Fredrikstad lenger ned.
 • Sende datovarer til ansattebutikker.
 • Vurdere fast ordning for donasjon av råvarer fra fabrikk til Matsentralen (vi donerer stort sett ferdige produkter i dag).
oversiktsbilde lager

Våre løfter innen 2025

60% mindre matsvinn sett opp mot baseline i 2015.

Bidra til at kunder og forbrukere kaster mindre av våre produkter.

Majones produseres ved fabrikken i Fredrikstad

Prosjekt ved fabrikken i Fredrikstad for å redusere matsvinn

I 2022 har vi jobbet i et tverrfaglig team i fabrikken, for å redusere vrak av tuber med kaviar og majones.

Her er noen av tiltakene som ble gjort:

 • Justert nedslippsrenne, slik at tubene ikke skader seg.
 • Endret utkastbeholder slik at tuber ikke blir bulket, og de kan gjenbrukes som ordinær vare.
 • Økte mengde kaviar inn i tubene og økte vekten ved oppstart, for å unngå undervekt som må vrakes.
 • Endret rutine for vrak av produkt på tank ved lengre stopp:
  • Før vraket vi automatisk etter en gitt tid. Nå gjennomfører vårt laboratorie sensoriske og mikrobiologiske prøver for å avgjøre om produktet må vrakes eller ikke.
  • Dersom det ser ut til å bli en lengre stopp, kjøres produkt på tank over på container, og det sjekkes med planlegger om det kan produseres i andre formater istedenfor å vrakes.
 • Montert varsling ved manglende datomerking på tube, tuber uten datomerking kan ikke selges.
 • Tuber/varer med manglende dato, feil påstemplet dato, bulker eller undervekt sendes nå til vår kantine, slik at dette kan brukes i stedet for ordinære varer (kuvert). Større mengder sendes til Matsentralen.