Ikon: Bærekraftsmål Utrydde sult

FNs bærekraftmål nr. 2

Målet handler om at alle mennesker skal ha tilgang på næringsrik og bærekraftig mat hele året, og at ingen skal sulte.

Vi ønsker å påvirke forbrukerne gjennom å inspirere til et sunt kosthold og samtidig fortsette arbeidet med å redusere salt og mettet fett i produktene.

Mattrygghet uten kompromiss

Utrygg mat kan føre til sykdom og i verste fall død. Dette kan handle om kontaminering med bakterier, virus og muggsopp, forurensing med uønskede stoffer, manglende allergenhåndtering eller bevisst matsvindel eller sabotasje. ​

Årets resultater

 • Alle Mills sine anlegg er sertifisert etter FSSC 22000 standarden.
 • Gjennom opplæring og kontinuerlig bevisstgjøring opprettholder vi vår sterke kultur for mattrygghet.
 • Det er gjennomført risikovurdering og tett oppfølging av våre leverandører.
 • Reduksjon i antall forbrukerklager mot foregående år.
 • Det har vært et tett samarbeid på konsernnivå for å forbedre våre systemer. Eksempler på dette er forbedret prosess for leverandørgodkjenninger og godkjenning av råvarer og nytt dokumentstyringssystem for enklere og raskere tilgang til virksomhetskritiske dokumenter.

Mål innen 2025

 • Opprettholde fravær av alvorlige avvik på egne fabrikker på FSSC-revisjoner.
 • Være ledende innen mattrygghet.
 • Konkrete forbedringer hos aktører i verdikjeden.
 • Åpenhet og transparens rundt vår matproduksjon.
 • Opprettholde høy tillit hos norske forbrukere.

Tiltak i 2023

 • Implementere ny prosess for kontinuerlig oppfølging av Supplier Questionnaires (spørreskjema vi sender til alle våre leverandører).
 • Godkjenne alle nye leverandører på bakgrunn av Supplier Questionnaire og/eller revisjon.
 • Opprettholde GFSI*-godkjent sertifisering hos alle produksjonsanlegg i Mills
 • Implementere ny, eller forbedre bruken av vår modell for mikrobiell vekst i produktene våre, til bruk ved reseptendringer og nye produkter.
 • Jobbe for å redusere antall forbrukerklager per fabrikk.
 • Konsernbasert samarbeid om kvalitet og mattrygghet for å lære av hverandre og heve nivået

*The Global Food Safety Initiative (GFSI) er en privat organisasjon som overvåker og godkjenner ulike standarder som oppfyller deres kriterier

Vårt løfte innen 2025

 • Engasjere hele verdikjeden med vår sterke kultur for kvalitet og mattrygghet – fra jord til bord.
 • Kunne dokumentere at alle leverandører er godkjente av oss.

Visste du at..

Hver uke tar vi over 300 smaksprøver og 600 kjemiske analyser av produktene for å sikre kvaliteten på Mills-produktene.

Som matprodusent har vi hver dag et stort ansvar for at våre varer produseres på en trygg måte og med riktig kvalitet.