Ikon: Bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

FNs bærekraftmål nr. 12

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden.

Emballasjevalg gir store konsekvenser

Beregninger viser at vi hvert år overforbruker 1,6 ganger jordas tilgjengelige ressurser sett mot hva som er bærekraftig forsvarlig. Avskoging skjer i et raskere tempo enn tidligere og årlig havner åtte millioner tonn plastavfall i verdenshavene. Om få tiår vil det være mer plast enn fisk i havene.

Mills har i mange år jobbet aktivt for å optimalisere emballasje, med spesiell vekt på sirkulær økonomi. Vi jobber for å redusere miljøavtrykket i tillegg til å ta vare på og gjenbruke ressursene våre.

I arbeidet for mer bærekraftig emballasje jobber vi innen fire hovedområder: redusere matsvinn, mer bærekraftig materialbruk, logistikk og design for gjenvinning.

Årets resultater:

 • 82 prosent av emballasjen vi benyttet var mulig å materialgjenvinne etter bruk.
 • 36 prosent av emballasjen vår er basert på resirkulerte materialer.​

Redusert plast i margarinbeger:

Vi har endret vårt største margarinbeger, inklusivt lokk, til et litt mindre beger, noe som har gitt positiv miljøeffekt:

• Redusert mengde plast for både lokk og beger.
• Økt fyllingsgrad slik at vi frakter mindre luft per beger.
• Økt palleutnyttelse gir bedre utnyttelse i logistikk-kjeden.
• Redusert transportbehov ut til grossist med ca. 43 lastebiler pr år.

Endringen har medført en reduksjon av plastforbruket med 18,5 tonn pr år.Redusert plast i salatbeger:

Mills har i 2022 redusert lokkvekten på store salatlokk – både transparente og burgunderrøde i vår grillserie:

 • Tykkelse på plastfilmen i de store salatlokkene ble redusert med 10%.
 • Tynnere, transparente lokk ble tatt i bruk i januar 2022 og tynnere burgunder lokk til grillvarianter i april 2022. Burgunder lokk brukes kun i sesong fra mars-august.
 • Samme andel resirkulert plast i lokkene etter endringen.

Plastforbruket ble redusert med rundt 6,2 tonn per år.

Materialgjennvinning og resirkulerte tuber:

 • Tuber av 100 prosent resirkulert aluminium ble lansert i mai 2022.
 • Vi har byttet material i membran i korkåpningen sånn at korken nå er 100% materialgjenvinnbar.

Mål innen 2025

 • 100% gjenvinnbar emballasje​
 • 100% resirkulerte og fornybare materialer*. ​
 • Redusert plastforbruk.​
 • Resirkulerbare monomaterialer klargjort evt. implementert. ​
 • Lansert innovative og bærekraftige emballasje-konsepter.

Vårt løfte innen 2025:

Jobbe for 100% gjenvunnet og gjenvinnbar emballasje.

Tiltak i 2023

 • Utrede, teste og eventuelt implementere emballasjeløsninger i tråd med vekst- og bærekraftstrategi. ​
 • 100% resirkulert aluminium i tuber for eksportmarkedet​.
 • Gjøre klart for implementering av lettvektstuber i DVH og eksportmarkedet​
 • Implementere minimum 80% resirk. materiale i PET-flasker​.
 • Automatisert emballasjerapport innen utgangen av 2023.​
 • Tett leverandørdialog om mer bærekraftige emballasjeløsninger.
Lomper og brød påsmurt med Mills Laksepålegg, toppet med avokado, spirer og chili

Visste du at..

 • Å lage noe av gjenvunnet aluminium krever bare 5 prosent av energien som trengs for å produsere ny aluminium.​
 • Materialgjenvinning av aluminium gjør at vi reduserer utslipp og unngår å tømme naturen for råstoffer som følge av gruvevirksomhet og raffinering. Dette sparer store mengder energi og CO2.​
 • Verdens beholdning av aluminium er begrenset og må forvaltes forsvarlig. 75 prosent av all aluminium som noen gang er produsert er fortsatt i bruk og har vært sirkulert utallige ganger uten tap av kvalitet.​

Kilde: Grønt Punkt Norge​

Dagens metall er morgendagens metall

Opptil 80% av alt metall som noen gang er produsert, er utrolig nok fortsatt i bruk og har vært resirkulert uten tap av kvalitet. Både bedrifter, kommuners og privatpersoners kildesortering av metallemballasje over hele landet, har vært en viktig bidragsyter til dette.

86% av aluminiumstuber blir gjenvunnet i Norge hvert år.

Gjennom 2021-2022 har flere konsulentselskaper utført detaljertsortering av metall og metallemballasje som ligger i restavfall på vegne av Norsk Metallgjenvinning.

Hovedfunn:

Ca. 380 tonn tuber i året havner i restavfall (korrigert for innhold)

Tuber i restavfall består av 26 % metallemballasje, 70 % produktinnhold og 4 % plastkorker.

Tubene bør tømmes så godt det lar seg gjøre før de kildesorteres.

Basert på plukkanalysene er det omtrent 9% av opprinnelig produkt igjen i tubene.

Nye Mills-tuber sparer miljøet for 3500 tonn CO2

Mills majones-tube med skriften "Resirkulert" på baksiden.

Fra mai 2022 består Mills-tubene av 100 prosent resirkulert aluminium.

Det gjelder for alle tubene Mills produserer: Mills kaviar, Polarkaviar, Kaviarmix, Majones og Remulade, samt majones fra Vita hjertego’. Til sammen er det snakk om rundt 21 millioner tuber årlig ut fra fabrikken i Fredrikstad.

Ved å endre fra aluminium som utvinnes for første gang til resirkulert aluminium reduserer Mills-tubene klimagassutslippet med 74 prosent årlig. Dette tilsvarer over 3500 tonn med CO2 eller 272 runder rundt ekvator med bensinbil.

Emballasjen består av 100 prosent resirkulert aluminium, utenom korken som er av plast. 95 prosent av den resirkulerte aluminiumen kommer fra forbrukeravfall og de resterende fem fra industriavfall.

Resirkuleringen skjer ved 700 graders varme, så alle bakterier og urenheter forsvinner. Aluminiumet beholder alle sine egenskaper etter resirkuleringsprosessen og kan gjenvinnes uendelig mange ganger.

Mills kan forsikre alle tilhengere at verken smak, holdbarhet eller kvalitet blir påvirket som følge av endringen.

Husk å levere din tube i glass og metallinnsamlingen etter bruk!