Soft Flora er klimavinneren i en studie Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS) har gjennomført på oppdrag fra Mills AS. Her sammenliknet de klimaavtrykk fra Soft Flora og øvrige margariner fra Mills med meierismør fra Tine.

Klimaavtrykk måles i CO2-ekvivalenter (CO2e), og er et mål på hvordan et produkt påvirker global klimaendring. Også åtte andre faktorer som påvirker miljøet er inkludert i studien, blant annet vannknapphet, overgjødsling og forbruk av fossile råvarer.

Soft Flora har en betydelig lavere miljøpåvirkning enn meierismør innen åtte av ni områder som ble analysert. Mens 1 kg meierismør gir et klimaavtrykk på 9,9 kg CO2e, er tilsvarende tall for Soft Flora 1,8 CO2e.

For å forsøke å sette dette i en kontekst kan det årlige «merutslippet» ved bruk av meierismør i stedet for Soft Flora i Norge, sammenlignes med utslippet fra 72.000 biler som hver kjører 500 mil.

Alle faser i produktets «levetid» er tatt med i undersøkelsen. Det inkluderer alt fra produksjon av råvarer og emballasje til produksjon av selve produktet. Transport, bruk av kjøleskap for oppbevaring, avfallshåndtering hjemme hos forbrukeren samt gjenvinning av emballasjen, er også inkludert.

Råvarene betyr mest

Resultatene fra analysen viser at råvarene utgjør den største andelen av miljøpåvirkningen, både for margarinproduktene og for meierismør.

Soft Flora har adskillig lavere miljøpåvirkningsgrad enn meierismør fra Tine innen de fleste miljøfaktorene som ble vurdert (ref graf under). Det samme er tilfellet for de andre Mills-produktene som var med i studien; Olivero, Vita hjertego’ og Melange.

Figuren viser hvor mye produksjon av 1 kg Soft Flora påvirker ulike miljøfaktorer sammenlignet med 1 kg norskprodusert meierismør. Smør er satt til 100 % i grafen.

Overrasket over resultatene

Bærekraftsdirektør i Mills AS, Emilie Olderskog, sier følgende om resultatene fra analysen

– Vi har lenge visst at margarin er et bedre klimavalg enn meierismør. Men i likhet med meg, vil nok mange bli overrasket over hvor stor forskjellen faktisk er.

En undersøkelse (Kantar for Mills i november 2021) bekrefter at det generelt er lav kunnskap rundt produktenes klimaavtrykk. Samtidig uttrykker én av tre at økt kunnskap om produktenes klimaavtrykk, vil påvirke framtidig valg mellom margarin og meierismør.

Det er flott at mange ønsker å ta klimavennlige valg i hverdagen

Emilie Olderskog, bærekraftsdirektør i Mills

Funnene i den norske studien sammenfaller med en tilsvarende internasjonal livsløpsanalyse av smør og margarin, gjennomført av Liao med flere i 2020*.

Research Institutes Of Sweden (RISE) har kvalitetsikret analysen. Les rapporten her.

For mer informasjon kontakt

Emilie Olderskog, direktør bærekraft og samfunnskontakt Mills (mobil: 996 38 449, emilie.olderskog@agra.no )

Hanne Møller, seniorforsker NORSUS (ham@norsus.no)


*Liao, X., M. J. W. Gerichhausen, X. Bengoa, G. Rigarlsford, R. H. Beverloo, Y. Bruggeman and V. Rossi (2020). «Large-scale regionalised LCA shows that plant-based fat spreads have a lower climate, land occupation and waterscarcity impact than dairy butter» The International Journal of Life Cycle Assessment 25(6): 1043-1058.