Dette gjør vi

  1. Vi benytter ikke palmeolje i våre produkter.
  2. All pappemballasje er FSC-merket.
  3. Vi kartlegger risiko for avskoging, krever sporbarhet og gjennomfører revisjoner av høyrisikoleverandører.
  4. Vi jobber tett med organisasjoner som er aktive i arbeidet med å stoppe avskoging.

    Les Agras policy mot avskogning her