Arbeid mot avskoging

Avskoging påvirker ville dyr, planter og mennesker via jorderosjon, forstyrrelse av vannsyklus, tap av habitat og klimagassutslipp som bidrar til globale klimaendringer. Vi har forpliktet oss til å bevare regnskogen og annen beskyttet naturlig skog ved å sikre at våre råvarer og emballasje ikke bidrar til avskoging

Hva vi gjør

  • Vi benytter ikke palmeolje i våre produkter.
  • All pappemballasje er FSC-merket.

FSC logo

 

 

 

 

 

 

  • Vi kartlegger risiko for avskoging, krever sporbarhet og gjennomfører revisjoner av høyrisikoleverandører.

 

  • Vi jobber tett med organisasjoner som er aktive i arbeidet med å stoppe avskoging.

Round Table for Responsible Soy

Global Shea Alliance

Etisk Handel Norge

 

granskog

 

Her kan du lese vår Arga zero deforestation policy.

Relaterte artikler