Vi vet at halvparten av nordmenn ønsker å spise mer klimavennlig. Samtidig synes bare 1 av 10 synes det er enkelt å vite hvilken klimapåvirkning de enkelte matvarene har (Norstat april 2019). Vi innfører klodemerket for å gjøre det lettere for forbruker å ta klimasmarte valg. Klodemerket viser hvilke produkter som har lavt eller veldig lavt klimaavtrykk.

Foreløpig er det Soft Flora, Melange i folie og Delikat Klassisk potetsalat som har fått Klodemerket.

Hva er et klimaavtrykk?

Et klimaavtrykk viser hvor mye klimagasser (CO2) som slippes ut i forbindelse med aktiviteten man foretar seg.

Når man beregner klimaavtrykk er det vanlig å regne i CO2-ekvivalenter. Det betyr at man regner om alle klimagassene til antall kilo CO2.

I beregningen av klimaavtrykket for Klodemerket inngår alle utslipp fra «vugge til grav». Det inkluderer utslipp fra produksjon av råvarer, transport, emballasje, produksjon og resirkulering av den tomme emballasjen.

Slik fungerer Klodemerket

For å avgjøre hvilke produkter som skal få Klodemerket benyttes det en klimaskala. Skalaen rangerer produktene fra «veldig lavt» til «høyt» klimaavtrykk per porsjon eller per kg ferdig produkt.

  • veldig lavt klimaavtrykk: 0 – 1,3 kg CO2 pr kg
  • lavt: 1,3 – 2.1 kg CO2 pr kg
  • middels: 2.1 – 4,2 kg CO2 pr kg
  • høyt: over 4,2 kg CO2 pr kg

Bare produkter som har lavt eller veldig lavt klimaavtrykk får lov til å bruke Klodemerket. Det betyr at du må ha under 2.1 kg CO2 pr kg for å kunne benytte Klodemerket på et produkt.

Klodemerket er etablert av Orkla for å hjelpe forbrukere å finne klimavennlige alternativer. Merkeordningen er tilgjengelig for alle norske matprodusenter som oppfyller kravene.

Klimaskalaen er laget i samarbeid med forskningsinstituttet RISE.