Mills har fått godkjent klimamål av anerkjente Science Based Targets initiative: Det betyr at målene faktisk er ambisiøse nok til å bidra til å begrense temperaturstigningen til maks 1,5 grad.

Foreløpig er det kun ni andre norske selskap som har fått denne godkjenningen, men vi vil gjerne ha med oss flere!

Science Based Targets-initiativet (SBTi) er et samarbeid mellom FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) og Carbon Disclosure Project (CDP). Initiativet gir støtte til bedrifter som ønsker å sette klimamål i tråd med vitenskapelige modeller.

Muligheten til å få våre mål validert av SBTi har vært førende i arbeidet med å sette våre langsiktige og ambisiøse klimamål. På kort tid har vi etablert et fullstendig klimaregnskap. Dette gjør at vi vet hvilke områder vi skal prioritere for å oppnå klimanøytral produksjon innen 2030 og deretter klimanøytrale produkter i god tid innen 2050.