Ole Petter Hjelle blir ofte omtalt som «treningslegen», og har selv en fortid som toppidrettsutøver. Han har i tillegg forsket på hvordan fysisk aktivitet påvirker hjernen og skrevet boken «Sterk hjerne med aktiv kropp». Han kan fortelle at fysisk aktivitet også vil ha en positiv innvirkning om man har fått påvist høyt kolesterol.

– Kan fysisk trening alene påvirke verdiene?

– Ja, fysisk trening alene kan påvirke kolesterolverdiene, men du får mer effekt om du gjør endringer i kosthold samtidig. Fysisk aktivitet fører ikke til store endringer i det totale kolesterolnivået, men endrer forholdet mellom det dårlige kolesterolet, som reduseres, og det gode kolesterolet, som økes.

– Vet man noe om hvordan fysisk trening påvirker kolesterolet?

– Når man trener stimuleres enzymer som gjør at det dårlige kolesterolet, LDL, fjernes mer effektivt fra blodbanen og sendes inn til leveren. Her blir kolesterolet brutt ned. Likeledes hemmes enzymer som bryter ned det gode kolesterolet, HDL. Summen av dette er at det dårlige kolesterolet senkes og det gode økes.

– Hvor mye trening må til og hvilke tiltak gir best resultater?

– Både kondisjonstrening og styrketrening har vist seg å være effektivt for å redusere kolesterolnivået. All kondisjons- og styrketrening har effekt på kolesterolet, men virkningen øker med stigende mengde og intensitet. Kort fortalt: Litt er bra, men mer er bedre.

– Hvor mye kan man forvente at kolesterolverdiene endres?

– Ved trening med moderat intensitet (så man blir svett og andpusten) i 120 minutter per uke er det vist at LDL-kolesterolet kan reduseres med inntil 10%, mens det gode kolesterolet øker tilsvarende. Det er store individuelle variasjoner: Enkelte kan få en enda større effekt, mens andre lavere.

– Hvor mye tid må du beregne fra du legger om livsstilen til du kan forvente målbare resultater?

– Det tar tid før kolesterolnivået endrer seg, så man må nok holde på mellom 6 og 12 måneder før man ser den maksimale effekten av treningen.

– Er det tilfeller der slike tiltak ikke vil ha noen virkning?

– Selv om de aller fleste vil bedre kolesterolet sitt ved å trene, vil man hos noen se at kolesterolet ikke endrer seg nevneverdig. Da er det viktig å huske at treningen allikevel gir en helsegevinst. Fysisk aktivitet påvirker så godt som alle kroppens organer, inkludert hjernen, på en positiv måte. Fysisk aktivitet er noe av det viktigste vi kan gjøre for å styrke hverdagsfunksjonen vår og redusere risikoen for sykdom, avslutter Hjelle.